زهرا هاشمی

سمت: مسئول کلینیک اورژانس

مدرک تحصیلی: کارشناس

 

شرح وظایف:

-        قوانین وزارت بهداشت

-        قوانین دستورالعمل های مربوط به رسیدگی اورژانسی و مطلوب به بیماران مراجعه کننده