سلامت همگانی

کارکنان دولت

روستائیان

سایر اقشار

سایر اقشار اتباع خارجی

سلامت ایرانیان

 سایر اقشار نظام ارجاع یک

(کمیته امدادامام خمینی ره)  

تامین اجتماعی

(عادی- مستمری بگیر)

نیروهای مسلح

(عادی- جانباز)

 بانک ملی

(تکمیلی نوین)

شرکت نفت 

شرکت مس سرچشمه 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

(تکمیلی سینا)

شرکت آب منطقه ای کرمان

مدیریت تولید برق استان کرمان

توزیع نیروی برق شمال و جنوب استان

صدا و سیما

بانک سپه

بانک صادرات

(معرفینامه از کمک رسان ایرانSOS)

بانک ملت

بانک کشاورزی

بانک تجارت

بیمه نوین

بیمه پارسیان

بیمه سینا 

بیمه آرمان