محمود اسدالهی عیش آبادی

سمت: مسئول پذیرش و ترخیص

تحصیلات: فوق دیپلم

حسام صدرالدینی

سمت: کارشناس پذیرش و ترخیص

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات

عصمت اقبالی

سمت: متصدی پذیرش و ترخیص

تحصیلات: دیپلم

مریم سیدقاسمی

سمت: متصدی پذیرش و ترخیص

تحصیلات: دیپلم

فاطمه دهشیری

سمت: کارشناس پذیرش و ترخیص

تحصیلات: کارشناس بهداشت خانواده

نگین سلطانی

سمت: کارشناس پذیرش و ترخیص

تحصیلات: کارشناس مهندسی پزشکی

 

داخلی ها:

227- 216- 240