منابع مرجع الکترونیک شامل موارد زیر است:

واژه نامه ها: 1- پزشکی2-عمومی (تک زبانه، دوزبانه و چند زبانه)

:Electronic References

:Links

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/

http://www.vajehyab.com/

http://www.parsi123.com/

http://dic.amdz.com/

http://bestdic.ir/

http://mylanguages.org/index.php

http://pdictionary.com/

http://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp

http://www.medilexicon.com/dictionary

https://medlineplus.gov/mplusdictionary.html

https://translate.google.com/

http://www.free-ed.net/sweethaven/MedTech/MedTerm/default.asp

 

دائره المعارف ها:

 

:Links

http:/www.cgie.org.ir/fa/publication/63

http://rch.ac.ir

http://www.maarefquran.org

http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

http://fa.wikipedia.org

http://britannica.com

http://www.iranicaonline.org

http://www.rep.routledge.com

http://plato.stanford.edu

 

زندگینامه ها:

:Links

https://www.biography.com/

 

اطلس های جغرافیایی وراهنماها:

 

:Links

http://iranview.com

http://maps.google.com

http://foreca.com

http://havairan.com

http://www.azmoon.in/

http://www.worldometers.info/fa

http://chibepazam.emshab.ir

 

سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان) 
 سامانه علم‌سنجی دانشگاه‌
 سامانه علم‌سنجی اعضای هیئت علمی 
 سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)
 کدهای اخلاقی مصوب دانشگاه
 پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه 
 سامانه جستجوی کتابخانه‌ها
 سامانه Eprints دانشگاه
 سامانه پایان‌نامه‌های کشور
 سامانه منبع‌یاب
سامانه مدیریت آموزش (سما)