نام و نام خانوادگی: محمد رضا اصغری 

سمت: مدیر مرکز

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت

تلفن:03434255914

آدرس محل کار: خیابان شهداء، بیمارستان نیک نفس

پیام مدیریت:

 

 

 

صداقت، عدالت محوری و تلاش بی وقفه در راستای خدمت رسانی و ارتقاء رضایتمندی مراجعین و کارکنان بیمارستان

 

اسامی مدیران قبلی از سال 1370

- احمد شریفی 

- محمدرضا تقوی عبدالله شاکری 

- مهدیه حسینی  محمدی 

- مجید باقری 

- محمدرضا امراللهی

- محمد حسین میرزایی

- علی سعیدی

- صغری اکبری 

- محمد رضا تقوی 

- علی زارع عسکری 

- سعید کریمی 

- عبدالحسین محمدی