مسئول واحد:  مهندس جعفر بخشنده

سمت: مسئول فناوری اطلاعات و HIS

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارشناس واحد: سمیه شدت

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات  و HIS

تحصیلات: کارشناس مهندسی کامپیوتر

 

شرح وظایف واحد:

1- پشتیبانی سخت افزاری سیستم ها

2- پشتیبانی نرم افزاری 

3- پشتیبانی و مدیریت برنامه  HIS

4- پشتیبانی از شبکه مرکز

5- پشتیبانی از دستگاه های حضور و غیاب 

6- آموزش همکاران جدید برای استفاده از سیستم

7- ساماندهی خرید و ارتقاء سخت و نرم افزاری

8- به روزرسانی و رفع اشکال سیستمها از نظر ویروس

9- کارشناسی تجهیزات اسقاطی کامپیوتر و جایگزین کردن آنها با تجهیزات جدید

10-تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه 

11-اجرای طرحهای شبکه کردن کامپیوترها

12-بازدید دوره ای از رایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

13-آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری

14- توسعه و تجهیز و تکمیل تکنولوژی سخت افزاری سیستمها بر اساس نیاز کاربران

 

در بیمارستان تعداد 80 کامپیوتر فعال وجود دارد و همچنین نرم افزارهای این بیمارستان عبارتند از:

1- نرم افزار  HIS

2- نرم افزار RUMS  برای اتصال به اینترنت

3- نرم افزار اتوماسیون اداری

4- نرم افزار حسابداری تعهدی

5- نرم افزار انبارداری (توازن)

6- نرم افزار پرسنلی 

7- نرم افزار حقوق و دستمزد

8- نرم افزار های عمومی هر سیستم

این واحد تمامی نرم افزارهای بالا را پشتیبانی کرده و در صورت نیاز به نرم افزار جدید آن را درخواست داده و بعد از خرید نرم افزار آن را اموزش داده و پشتیبانی می نمایید.