1- تمامی کارکنان  اعم از رسمی، پیمانی، طرحی و قردادی و تبصره ای در صورت تکمیل فرم عضویت با ارائه حکم کارگزینی ویک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه در آیند.

2- تمامی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی با معرفی از اداره پرسنلی یا واحد حقوقی بازنشستگان و تکمیل فرم عضویت و امضاءتعهدنامه به کتابخانه مربوطه و ارائه یک قطعه عکس می توانند بطور انتخابی به عضویت یکی از کتابخانه های دانشگاه درایند و از تمامی کتابخانه ها استفاده نمایند.

3- دانشجویان و سایر کارکنان دانشگاه در صورتی می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند که عضو کتابخانه محل تحصیل یا محل کار خود باشند.

 

قوانین امانت دهی

1- استفاده از منابع کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه محل تحصیل و یا محل کار می باشد.

2- چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم کرده باشد موظف به تهیه اصل یا نسخه جدید تر می باشد.

3- از تمامی کتب مرجع و اصل دروس پزشکی یک جلد مخصوص مخزن بوده و امانت داده نمیشود.

4- کلیه کتاب ها در صورت نداشتن متقاضی تا دو نوبت قابل تمدید می باشند.

5- کتب مرجع از ساعت 13 لغایت 7:30 دقیقه صبح روز بعد و آخر وقت پنج شنبه لغایت 7:30 دقیقه روز شنبه امانت داده میشوند.

6- مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر و مطابق جدول زیر می باشد.

 

قوانین تسویه حساب

با توجه به شبکه ای بودن سیستم وبرای راحتی اعضاء و هدر نرفتن وقت آنها کلیه اعضاء جهت تسویه حساب به کتابخانه ای که در آن عضو شده اند مراجعه و در صورت نداشتن بدهی،کتابخانه مادر می تواند از طرف کلیه کتابخانه های دانشگاه اعضاء را تسویه نمید.

 

بخش مرجع

کلیه کتابهای اطلس،دائره المعارف و فرهنگ لغت در این بخش قرار دارند ،و امانت داده نمی شوند مگر در شرایط خاص.

 

بخش اطلاع رسانی رایانه ای

امکان جستجو و بازیابی کتب و مقالات علمی در زمینه های مختلف وابسته به علوم پزشکی از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی و راهنمایی اعضاء در این مورد در این بخش فراهم است.

 

ساعت کار کتابخانه

کتابخانه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:30 و پنج شنبه ها از ساعت 7:30 الی 12:30 فعال می باشد