لیست تازه های کتابهای فارسی مرکز نیک نفس خریداری شده در سال 1401    

نکاتی که هر پرستار باید بداند

آناتومی ارشد اتاق عمل فریدونی

مرور سریع اناتومی قنوانتی

اراموتراپی در درد و اضطراب سیفی

اموزه های قانونی در مامایی

آنچه مدیران پرستاری باید بدانند

آندوکرینولوژی بالینی زنان  وناباروری اسپیروف 2020 جلد اول

آندوکرینولوژی بالینی زنان  ونانباروری اسپیروف 2020 جلد دوم

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل ساداتی ویراست 2

اصول آموزش به بیمار  برزویی وصفوی

اصوب بیهوشی  واحیای قلبی . ریوی.مغزی  در اتاق عمل

اصول جستجوی پیشرفته در دیتابیس های عملی

اصول گزارش نویسی برای پرستاران

اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی ایازی

اصول مراقبتهای پیشرفته در اتاق عمل بهبودی (ریکاوری) ساداتی

اصول مشاوره در اتخابات روش زایمان ایمن

اصول  و فنون بخیه

اصول آموزش به بیمار (مهاجر)

الکساندر جراحی زنان مامایی و اورولوژی ج 3

بارداری و زنان بکمن ولینگز 2019 میرزایی

برونر ج 13 تولید مثل 2018

برونر ج 14 پوست و سوختگی 2018

برونر  ج16 مغز واعصاب 2018

برونر ج 17 عفونی و اورژانس 2018

برونر ج 2 مفاهیم بیو فیزیکی روانی اجتماعی 2018

برونر ج 3 مفاهیم و چالش های مراقفبت از بیمار 2018

برونر ج 4 اتاق عمل 2018

برونر ج 7 خون شناسی 2018

برونر ج 8 ایمونولوژی 2018

برونر ج 9 ارتوپدی 2018

برونر ج1 مفاهیم پایه 2018

بهداشت روان در اتاق عمل

پروتکل های بارداری بارداری های پر خطر

پر کاربرترین نکات پرستاری

تحویل شیفت پرستاری

تریاژ شهدادی

تست های  تشخیصی و آزمایشگاهی شایع (فیشباخ)

تشخیص های پرستاری ناندا 2023

تفسیر ECG به روش سریع خانی

تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی های زنان مامایی ج سوم 2018

تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 ج1

تکنیک اتاق عمل بری و کهن 2021 ج2

جنین شناسی  پزشکی لانگمن مجید پور 2019

داخلی جراحی برونر 2022 جلد 4 تنفس وتبادلات گازی

داخلی جراحی  برونر  2022 جلد 10  متابولیسم وندوکرین

داخلی جراحی برونر 2022 جلد 11 کلیه و مجاری  ادراری

داخلی جراحی برونر 2022 جلد 5 قلب و عروق گردش خون

دارو شناسی بالینی کاربردی برای پرستاران عبادی

داروشناسی ترالی اورژانس (نور الدینی)

داروهای ژنریک ایران آبادیس

دسترسی های جراحی ستون فقرات وارتوپدی از دیدگاه آناتومی

راهنمای بالینی شیر دهی برای پزشکان و پیراپزشکان

راهنمای جیبی پایش سلامت جنین

راهنمای گام به گام جراحی لاپراسکوپی

علوم تشریح 2 دستگاه اسکلتی - عضلانی

علوم تشریح 3 سر وگردن

علوم تشریح 7 غدد درون ریز

فیزیولوژی گایتون 2021 تک جلدی ارجمندی

فیزیولوژی گایتون 2021 جلد اول ارجمندی

فیزیولوژی گایتون 2021 جلد دوم ارجمندی

قانون و گزارش پرستاری

مراقبت از نوزادان بیمار  و سالم

مراقبت های پرستاری در منزل محمودی

مرور آزمون مبانی  مراقت های پرستاری پوتروپری

معاینه فیزیکی برای مامایی (بر اساس سر فصل دروس )

موضوعات و مفاهیم کلیدی در اخلاق پرستاری

نگاهی به تریاژ

نورو آناتومی انسانی پایه و بالینی سینگ

هموویژلانس برای پرستاران

هند بوک آموزش به بیمار (کانا بی)

کتاب جامع تروما. شکستگی .آتل و انتقال بیمار

کتاب درسی کمک پرستاران

در سنامه جامع مامایی (تمام منابع و دوره مامایی ) جلد اول

درسنامه جامع مامایی (تمام منابع و دوره مامایی ) جلد دوم

ویلیامز بارداری و زایمان جلد 1 2022

ویلیامز بارداری و زایمان جلد 2 2022

ویلیامز بارداری و زایمان جلد 3 2022

زنان و زایمان بکمن 2019

جنین شناسی لانگمن 2019 شومیز

خلاصه کودکان وونگ 2018(کودک سالم و بیمار ) بیات

بانک سوالات مامایی = صلاحی

درسنامه معینه فیزیکی شرح  حال باربارا بیتز 2021

مرج تکنیک های کمک باروری شوهام ج 1

مرج تیکیک های کمک باروری شوهام ج 2

GYNECOLOGIC ENDOCRINOLOGY AND INFERTILITY 2020

TELINDS OPERACTIVE GENECOLOGY 2020

WILLIAMS OBSTETRIC 2022

 

لیست تازه های کتاب لاتین مرکز نیک نفس خریداری شده در سال 99  

پدید آورنده

عنوان

Jonathan S . Berek

 Berek &Novak    Gynecology

HUGH S.TAYLOR

Speroff s Clinical Gynecologic endocrinology and Infertility

ROBERT  CASANOVA     ,CHARLES R.B.BECKMANN

Obstetrics and Gynecology Beckmann and Lings

 

لیست تازه های کتابهای فارسی مرکز نیک نفس خریداری شده در سال 99    

اصول گزارش نویسی برای پرستاران

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران  

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،بیماریهای نوزادان

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،جنین شناسی لانگمن

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،زبان انگلیسی

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،مباحث بهداشت

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،روانپزشکی برای دانشجویان مامایی

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،بیماریهای داخلی – جراحی

مجموعه کتابهای امتحان یار مامایی ،بارداری و زایمان

20 آزمون کنکور ارشد پرستاری

درسنامه جامع مامایی

درسنامه جامع ارشد پرستاری

بانک آزمون جامع پرستاری

چکیده طلایی پرستاری

اسپیروف 2020  (جلد 1و2)

اصول جراحی های ژنیکولوژی  _جلد 1و2و3)

بیماریهای زنان برک و نواک (جلد او2)

بارداری زنان بکمن و لینگز 2019

لیست تازه های کتابهای لاتین مرکز نیک نفس خریداری شده در سال 98   

پدید آورنده

عنوان

NORWITZ

Evidence-based Obstetrics and Gynecology

Nardozza

Fetal Growth Restriction :Current Evidence and Clinical Practice

Tinelli

Hysteroscopy

Meriwether

  Gynecology Morning Report: Beyond the Pearls Obstetrics &   

Mehta

Recurrent Pregnancy Loss

Taylor

Speroff s Clinical Gynecologic endocrinology and Infertility