فاطمه باتوته

سمت: مسئول بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

 

شرح وظایف:

1.      هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداست و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2.      تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

3.      نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4.      بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبکه عمومی ، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن

5.      کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها، استانداردها و شرایط موجود

6.      نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7.      نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرایی مناسب

8.      نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) به منظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب

9.      کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهشازی محیط، دفع بهداشتی زباله و درصورت نیاز، استفاده اصولی از روس های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز

10. نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

11. اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز در سمپاشی و ضد عفونی (روپوش، کلاه، دستکش، ماسک، چکمه و ...) و تدارم سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12. بررسی وضعیت فنی و بهداشتب سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش، سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13. پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط

14. نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل:

(شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری مواد غذایی، سرویس های بهداشتی، بهداشت فردی پرسنل بخس، اطاق استراحت پرسنل بخش، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و ...)

15. نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16. نظارت و کنترل دائم بر امور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب.