صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > بیمارستان علی ابن ابیطالب > خدمات قابل ارائه بیمارستان  

ليست خدمات ارائه شده توسط بيمارستان آموزشي درماني حضرت علي ابن ابيطالب (ع)


1- انجام كليه خدمات اورژانسي در دو بخش تروما و بستري
2- انجام خدمات قسمتهاي ويژه در نوزادان ، كودكان و بزرگسالان (NICU - ICU وCCU )
3- انجام خدمات حفاظتي ، امنيتي ، رفاهي و هتلينگ جهت بيماران و همراهان وپرسنل
4- انجام انواع عمل هاي جراحي تخصصي و فوق تخصص شامل ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب، قلب ، زنان عمل هاي جراحي كوچك و ساير اعمال جراحي
5- تلاش درجهت جذب و بكارگيري نيروهاي انساني در رشته هاي مختلف درماني جهت ارائه خدمات تخصصي
6- تلاش درجذب و بكارگيري نيروهاي فني و اداري جهت ارائه خدمات
7- انجام خدمات آموزشي و باليني به دانشجويان رشته هاي مختلف
8- انجام انواع گرافي هاي اندام ها در واحد راديولوژي بيمارستان و انجام امور طب تصويري
9- انجام MRI براي بيماران
10- ارائه خدمات مسكوني جهت پزشكان متخصص مورد نياز در بيمارستان
11- ارائه خدمات ويژه مامايي و ماموگرافي و انجام زايمان
12-ارائه خدمات به بيماران دياليز و بيماران خاص
13-ارائه خدمات تخصصي به بيماران ديابتي در كلينيك ديابت
14- ارائه داروهاي بيماران خاص و بيماران عادي در بخشهاي تخصصي و سرپايي
15- خدمت رساني سرپايي به كليه بيماران شكستگي ها ، دررفتگي هاو خارج كردن پين و بازكردن گچ از طريق كلينيك بيمارستان و ارائه خدمات پاراكلينيكي
16 - انجام اقدامات درماني نظير برونكوسكوپي - آندوسكوپي - آنژيوگرافي و ...
17-انجام انواع آزمايش هاي تخصصي در آزمايشگاه بيمارستان و انجام پاتولوژي هاي بيماران و مراجعين
18- انجام كليه خدمات درمانگاهي سرپايي شامل ويزيت ، بخيه ، پانسمان، بانداژ از طريق درمانگاه سرپايي مركز
19- انجام انواع فيزيوتراپي مكانيكي و ...
20- انجام اسپيرومتري
21-انجام نوارعصب و عضله
22 -انجام تست ورزش ، نوارقلب - اكوكارديوگرافي

home | site map | about city | about university | rss