دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > اعتبار بخشی > مراقبت و درمان > مراقبت های عمومی و بالینی 

دستورالعمل ها :

1-     دستورالعمل نحوه جابجايي درون بخشي و بین بخشي بیماران

2-     دستورالعمل نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان

3-     دستورالعمل آموزش خود مراقبتي به بیماران در بخش هاي بالیني

4-     دستورالعمل اطمینان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر بیمار پس از اعمال جراحي

5 -  دستورالعمل اطمینان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر بیمار پس از آنزيوگرافي و آنژيوپالستي

6 - دستورالعمل اطمینان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر حین و پس از ديالیز

7 - دستورالعمل اطمینان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر حین و پس از شیمي درماني و پرتو درماني

8 - دستورالعمل اطمینان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر حین و پس از انواع اسکوپي

9- دستورالعمل اطمینان از مراقبت و پايش مستمر بارداري هاي پر خطر، قبل، حین و پس از اتمام بارداري

10 - دستورالعمل اعلام نتايج معوقه تست هاي پاراكلینیک به بیمار / همراه  بعد از ترخيص از بيمارستان

روشهاي اجرايي :

1-     روش اجرايي جداسازي بيماران روانپزشكي

2-     روش اجرايي جداسازي بيماران عفوني با احتمال سرايت به ساير بيماران

3-     روش اجرايي جداسازي بيماران با رفتار پرخطر اجتماعي

4-     روش اجرايي مراقبت هاي پوست و حفاظت بيماران در برابر زخم هاي فشاري

5-     روش اجرايي پيشگيري از ترومبو آمبولي وريدي و آمبولي ريوي

6-     روش اجرايي استفاده صحيح از ابزارهاي مهار فيزيكي

7-     روش اجرايي استفاده صحيح از مهار شيميايي

خط مشي :

1        - خط مشي و روش دستورات مراقبتي و درماني تلفني در موارد ضروري

 

منابع

نحوه ارزیابی وضعیت جسمی-روانی-هوشیاری

شناسايي خدمات خودمراقبتي و باز توانايي مورد نياز بيماران

حداقل هاي لازم براي ثبت در گزارش پرستاري بخش مادر ونوزاد

حداقل محتواي آموزش هاي لازم جهت ارائه به بيمار در بدو ورود به بخش

حداقل محتواي آموزش هاي لازم جهت ارائه به بيمار طول بستري در بخش

حداقل محتواي آموزش هاي لازم جهت ارائه به بيمار زمان ترخيص

سنجه هاي مربوط به امور دارويي   

سنجه هاي مربوط به پزشكان متخصص    

كارشناس ايمني   بيمار  

كارشناس آموزش به  بيمار  

كارشناس تجهيزات پزشكي   

تعيين شرايط تهديد كننده ايمني بيمار

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2087
 بازدید امروز : 102
 کل بازدید : 260889
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2/0902