صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > واحدهاي اداري > بهبود كيفيت 

 

مسئول اعتباربخشی: زهرا ریاحی                             

   مسئول بهبود کیفیت:مریم منفرد

از آنجا که بیمارستان سازمانی است که با سلامت و حیات انسان ها سر و کار دارد ارائه خدمات با کیفیت مطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است در طول دهه گذشته، سازمان های بهداشتی به طور فزاینده سعی در پذیرش تکنولوژی های جدید، برای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی نموده اند. ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران تلاش پیچیده ای است که به عوامل متعددی بستگی دارد. شناسایی نواحی قابل بهبود و برنامه ریزی برای دستیابی به سطح مطلوب خدمات یکی از راه هایی است که می تواند باعث ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران گردد.در این راستا واحد بهبود کیفیت واعتباربخشی به انجام وظایف ذیل می پردازد.

  • پایش کلیه ی شاخص های بیمارستانی
  • استقرار نظام اعتباربخشی ملی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی
  • نظارت بر تهیه و تدوین کلیه ی خط مشی های بیمارستان
  • نظارت وکنترل بر تولید وحفظ مستند سازی
  •  ارائه پیشنهادات برای تغییر وارتقای مستمر وچگونگی اجرای انها
  • پایش کمیته های فعال بیمارستان و نظارت بر اجرایی شدن مصوبات آن ها
  • مشارکت با سایر اعضای تیم مدیریتی در تهیه برنامه استراتژیک ، عملیاتی و بیانیه های ارزشی سازمان
  • ارزیابی مستمر واحدهای بیمارستان بر اساس الگوی تعالی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجه ها

 
          
                                                        

 

home | site map | about city | about university | rss