يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > اعتبار بخشی > مراقبت و درمان > پیشگیری و کنترل عفونت 

نحوه مراقبت وكنترل طغيان عفونت های بیمارستانی 

عنوان روش اجرا: پیشگیری و کنترل عفونت های شايع بيمارستاني

هدف:

1-    ارتقاء ایمنی بیماران

2-    کاهش هزینه های درمانی

3-    کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان

4-    کاهش میزان بروز عفونت شايع بيمارستاني

دامنه: کلیه کارکنان مراقبت بهداشتی

تعاریف:

سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانیIranian Nosocomial Infection Surveillance System :INIS

عفونت: پدیده ای که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تكثیر عامل بیماری زای عفونی دچار آسیب می شود.

عفونت بیمارستانی: عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش های بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که:

1-                حداقل  48تا  72ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.

2-       در زمان پذیرش، فرد نباید علائم آشكار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود نباشد.

3-       معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی کدNNIS را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد.

   کد  : NNISچهار نوع عفونت بر اساس  NNISتعریف شده است:

1-                عفونت ادراری UTI

2-                عفونت محل زخم جراحی SSI

3-                عفونت ریه PNEU

4-                عفونت خون BSI

·       عفونت محل زخم جراحی SSI

عفونت موضع جراحی یا محل نمونه برداری: عفونتی که طی 30 روز پس از عمل جراحی رخ دهد. به عفونت محل جراحی در صورتی که پوست و بافت پوستی را درگیر کرده باشد عفونت سطحی و در صورتی که لایه های عضلانی را درگیر کرده باشد، عفونت عمقی می گویند. عفونتی که در هر قسمت از بدن بجز محل برش پوستی، فاسیا، لایه های عضلات که باز شده و حین عمل جراحی دستکاری می شود تحت عنوان عفونت اعضاء داخلی یا فضاهای بین اعضاء نامیده می شود. در صورت قرار گرفتن ایمپلنت حین عمل، بروز عفونت تا یک سال، عفونت محل جراحی محسوب می شود..

مسئولیت: سوپروایزر کنترل عفونت

شیوه انجام کار:

روش اجرایی:

به طور کلی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی و محل نمونه برداری باید سه محورزیر مد نظر قرار بگیرد :

الف ـ بیمار

ب ـ پرسنل و محیط اتاق عمل

ج ـ پرسنل بخش های جراحی

 

-          در محور مربوط به بیمار موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد:

1ـ بیمار قبل از عمل جراحی از نظر وجود عفونت در سایر قسمت های بدن توسط پزشك معالج، مورد ارزیابی قرار گیرد و اعمال جراحی الکتیو تا برطرف شدن عفونت به تأخیر بیفتد.

2ـ موهای ناحیه عمل در صورت اختلال در کار جراح روز عمل و بلافاصله قبل از عمل با شیور و ترجیحاً با ماشین ریش تراش کوتاه شود .

3 ـ ترجیحاً بیمارانی که کاندید عمل جراحی الکتیو هستند شب قبل از عمل، حمام نمایند.

4ـ در بیماران دیابتی سطح گلوکز خون بیمار حتماً قبل از عمل چك شود و جواب به اطالع پزشك معالج رسانده شود و در صورت بالا بودن قند خون بیمار اقدامات درمانی طبق دستور پزشك معالج توسط پرسنل پرستاری اجرا شود و قند بیمار کنترل شود.

5ـ در بیمارانی که کاندید اعمال جراحی بزرگ هستند و در بیمارانhighriskآنتی بیوتیك پروفیلاکسی قبل از عمل طبق نظر جراح شروع شود.

6ـ آنتی بیوتیك پروفیلاکسی باید زمانی داده شود که بیشترین غلظت را در هنگام آغاز جراحی برای افراد ایجاد کند و تا مدت کمی بعد از شروع جراحی باقی بماند.

7ـ در مورد بیماران الکتیو، بیمار قبل از عمل به ترک سیگار و قلیان تشویق شود.

8ـ پزشك معالج بیمار، حتی امکان اقامت بیمار قبل و بعد از عمل را به حداقل برساند.

9ـ پوست بیمار قبل از عمل توسط پرستار اسکراب با مواد آنتی سپتیك به طور کامل شسته و ضد عفونی شود. (به صورت دایره وار از محل عمل به طرف محیط 

10ـ اولین دوز آنتی بیوتیك بلافاصله قبل از عمل تجویز شود.

11ـ قبل از اعمال جراحی انتخابی کولورکتال پزشك معالج باید دستور آمادگی مکانیکی کولون را با استفاده از تنقیه و مسهل بدهد.

12-پرسنل اتاق عمل موظف است بعد از باز کردن ستهای از تغییر رنگ اندیکاتور موجود در ست اطمینان حاصل نماید و اندیکاتور را درفرم مخصوص موجود در پرونده الصاق نماید و در صورت عدم تغییر رنگ اندیکاتور ،موضوع را جهت بررسی اطلاع دهد.

13-پزشك معالج باید باکنترل خونریزی حین عمل و جابجایی آرام بافت محل عمل احتمال عفونت را کاهش دهد.

14-بستن پوست را در صورت آلودگی محل جراحی در جلسه اول به تاخیر بیندازد.

15-در صورت نیاز به درناژ از درن ساکشن بسته استفاده نماید ودرن را در محلی دور از انسزیون محل جراحی قرار دهد و هر چه سریعتر درن را خارج نماید.

16- بهتر است پزشك معالج، قبل از عمل وضعیت بیماران پرخطر را از نظر هپاتیت C و B و HIV مشخص نماید.

-         در محور مربوط به پرسنل اتاق عمل و محیط اتاق عمل باید موارد ذیل رعایت شود:

1- شستشوی جراحی دست یا مالش جراحی دستها مطابق با آخرین دستورالعمل، بایستی قبل از عمل توسط پرسنل اتاق عمل اجرا شود.

شستشوی جراحی دست در تمام اعمال جراحی تهاجمی و برای تمام پرسنل اتاق عمل شامل پزشکان، متخصصین بیهوشی و پرستاران الزامی است.

2-در حین عمل جراحی تعداد افرادی که وارد اتاق عمل می شوند تا حد امکان محدود شود.

3- دربهای اتاق عمل تا پایان عمل بسته باشد.

4- محیط اتاق عمل از نظر تهویه، دما (18-24درجه) و رطوبت (93-99 درصد)باشد.

5-پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید در حین عمل از ماسك جراحی استاندارد استفاده نموده و در صورت مرطوب شدن آن را تعویض نمایند.

6-پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید ناخن های خود را کوتاه نگه داشته و استفاده از ناخن مصنوعی و جواهرات به دست و انگشتان خودداری نمایند.

7- پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید قبل از عمل و بعد از اسکراب جراحی دستکش التکس استریل بپوشند و در صورت آلودگی یا پاره شدن آن را تعویض نمایند و در جراحی های پرخطر و جراحی های بیماران HBS ـ HIV ـ HCV ترجیحاً از دو جفت دستکش استفاده نمایند.

8-در زمان کارگذاری وسایل داخل عروقی یا کاتترهای بیهوشی نخاعی یا اپیدورال یا در زمان دادن داروهای داخل وریدی اصول آسپتیك رعایت شود.

9- مسئول CSRباید بر استریل شدن لوازم اتاق عمل نظارت کامل داشته باشد و برای این کار باید از اندیکاتورهای بیولوژیك جهت اطمینان از صحت فرایند استریلیزاسیون در تمامی ستها استفاده شود.

10-پرستار اتاق عمل موظف است اندیکاتور ست مصرف شده برای بیمار را در فرم مربوطه در پرونده بیمار الصاق نماید.

11- مسئول اتاق عمل باید برنامه منظم برای واشینگ و نظافت اتاق عمل داشته باشد.

12- پرسنل اتاق عمل باید در مواقعی که حین جراحی، آلودگی قابل رؤیت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن ایجاد شده است قبل ازعمل جراحی بعد از گندزدایی مناسب بیمارستانی برای تمیز کردن محل آلوده استفاده نماید.

13-خدمات اتاق عمل باید زباله های اتاق عمل را با کمترین دستکاری رفع نماید.

-         در محور مربوط به پرسنل بخش :

14-پرسنل درمانی باید حداقل 24تا48 ساعت بعد از عمل یا نمونه برداری طبق دستور پزشك معالج پانسمان به روش استریل انجام دهند.

15-پرسنل موظف است قبل از اقدام به تعویض پانسمان ناحیه عمل ،بهداشت وضد عفونی دستها را انجام دهد و از تکنیك استریل جهت انجام پانسمان استفاده نماید.

16- پرستار مسئول بیمار موظف است موقع باز کردن ستها از تغییر رنگ اندیکاتور موجود در ست اطمینان حاصل نماید و اندیکاتور را درفرم مخصوص موجود در پرونده الصاق نماید و در صورت عدم تغییر رنگ اندیکاتور ،موضوع را جهت بررسی اطلاع دهد.

17-پرستار مسئول بیمار باید آموزش مداوم در زمینه علایم عفونت زخم بعد از عمل ،شستشوی دستها،رعایت روش اسپتیك در هنگام تعویض پانسمان، استفاده از وسایل حفاظت فردی و مراقبت از زخم را در زمان بستری و حین ترخیص به بیمار و همراهان آموزش داده واز آنها بخواهد در صورت بروز علایم به پزشك مراجعه کند.

·        عفونت ادراری UTI

1-  سوندگذاري ادراري براساس وجود انديكاسيون باليني وطبق دستورپزشك معالج صورت گيرد وازسوندگذاري بي مورد به دليل افزايش ريسك عفونت خودداري شود.

2-  ضرورت انجام سونداژ ادراري وروش انجام آن توسط پرستار مسئول مراقبت ازبيمار؛ باتوجه به قدرت فهم بيمار به وي توضيح داده شود.

3-  پرستار باید قبل از انجام پروسیجر کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام سونداژ ( ست سونداژ، سینی سونداژ، دستکش استریل، ژل لیدو کائین، سرنگ10 سی سی، آب مقطر، کیسه ادرار و سوند فولی با اندازه مناسب ) را بر بالین بیمار آماده نماید.

4-  ابتدا ضد عفونی و بهداشت دستها را انجام دهد؛ برای تعبیه کتتر ادراری از ست پانسمان استریل استفاده می کند و قبل از تعبیه کاتتر ادراری موضع را با پنبه آغشته به مواد ضد عفونی کننده از مرکز به خارج به صورت دورانی آماده می کند و پس از خشک شدن موضع نسبت به تعبیه کتتر اقدام می کند کلیه مراحل سونداژ باید به روش آسپتیک انجام شود

5-  پرستار مسئول بیمار بعد از اتمام کار سوند را در محل با چسب مناسب فیکس می کند و تاریخ ثبت می کند.

6-  زمان تعویض کتتر ادراري 14 روز بعد از تعبیه آن می باشد و بطور کلی تعویض کتتر ادراري و کیسه ادرار به صورت روتین توصیه نمی شود مگر در صورت اختلال در عملکرد، نشت یا انسداد سوند ادراري، از بین رفتن سیستم بسته، جدا شدن مکرر سوند از کیسه ادرار، آلودگی سوند و کیسه ادرار بویژه حین تهیه نمونه ادرار یا پارگی در محل اتصال کاتتر به کیسه ادرار و بروز علائم بالینی عفونت و.......

7-  کیسه اداري حتما باید پایین تر از مثانه باشد، زیرا در غیر این صورت با برگشت ادرار از کیسه به مثانه فرد، احتمال ابتلا به عفونت افزایش می یابد

8-  توسط بيماربر بخش در پایان هر شیفت کیسه ادرار بطور منظم در یک ظرف جمع آوري ادرار تمیز و مخصوص هر بیمار جداگانه تخلیه شود و از پاشیدن و تماس شیر تخلیه با ظرف جمع اوري ادرار جلوگیري شود هرگونه شواهد غیر طبیعی مانند بوی زننده، رنگ غیر طبیعی، رسوب و... را به پرستارمسئول بیمار اطلاع می دهد.

9-  پرستار مسئول بیمار کتتر ادراری و کیسه ادراری را در طول شیفت از نظر انسداد و پیچ خوردگی بررسی می کنند.کیسه ادرار پایین تر از سطح مثانه و از نرده کنار تخت آویزان باشد و با زمین اتصال نداشته باشد.

10- پرستار مسئول بیمار نحوه مراقبت از کتتر ادراری و بهداشت آن و همچنین علائم عفونت مثل درد، حساسیت محل سوند، قرمزی، خروج ترشح را به بیمار و همراه او آموزش می دهد.

11- پرستار مسئول بیمار حداقل در هر شیفت و در صورت لزوم موضع کتتر ادراری را از نظر نشانه های عفونت بررسی می کند.

12- پرستار مسئول بیمار در صورت وجود ترشحات رنگی و بدبو در محل کتتر ادراری، بالا بودن درجه حرارت و دیگر نشانه های عفونت مراتب را به پزشک معالج بیمار گزارش می دهد.

·        عفونت خون BSI

1-  پرسنل پرستاری باید کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام پروسیجر از قبیل گارو، چسب، پنبه خشك، آنژیوکت سایز مناسب، دستکش پرب، اسپري سپتي پرپ،را در راک مخصوص نمونه گیری که حاوی سفتی باکس نیز می باشد و با ترالی که حامل سطل عفونی می باشد بر بالین بیمـار حاضر شود.

2-   پرسنل پرستاری قبل از جاگذاری کتتر عروق محیطی باید بهداشت دست و پوشیدن دستکش را رعایت کنند.

3-  جهت آماده سازی و ضد عفونی پوست محل رگ گیری از اسپری سپتي پرب استفاده شود و موضع تزریق از مرکز به خارج به صورت دورانـی تمیز شود. (حداقل به مدت 33 ثانیه)

4-    اسپری سپتي پرب باید روی موضع اسپری شود تا خشك شود.

5-  پرستار بعد از اتمام کار بر روی چسب آنژیو کت تاریخ و شیفت را درج نماید و سپس دست های خود را ضد عفونی نماید.

6-   در گزارش پرستاری نیز محل گرفتن لاین وریدی، نوع آنژیوکت و فرد ارائه دهنده خدمت قید شود.

7-  پرسنل پرستاری باید نحوه مراقبت از آنژیوکت و حفظ تمیزی و بهداشت آن و همچنین علائم عفونت محل آنژیوکت مثل درد و حساسیت محل تزریق، قرمزی ناحیه، خروج ترشح و تورم ناحیه را به بیمار و همراه وی آموزش دهند.

8-   آنژیوکت تعبیه شده را می توان به مدت 72 ساعت نگه داشت و بعد از این مدت نسبت به تعویض آن اقدام نمود و در صورت نشتی و قرمزی و فلبیت و ... زودتر تعویض گردد.

9-  در خصوص اتصالات مربوط به بیمار از قبیل میکروست،ست سرم، سه راهی آنژیوکت و ... کلیه پرسنل باید دستورالعمل تاریخ تعویض اتصالات مربوط را رعایت نماید.

·         عفونت ریه PNEU

1-  پزشك متخصص (دراتاق عمل / بخش ) ضمن اطمينان ازضرورت انجام اينتوباسيون جهت بيمار بارعايت تكنيك آسپتيك اقدام به اينتوباسيون بيمار مي نمايد ( لوله گذاري داخل تراشه ترجيحا بدليل  خطربروز سينوزيت ازطريق دهان انجام مي شود.)

2-  پزشك متخصص پس ازانجام اينتوباسيون ازقرارگيري صحيح لوله تراشه جهت بيماراطمينان حاصل مي نمايد.

3-     پرستاربيماربصورت منظم وضعيت تنفسي بيماروترشحات وي راارزيابي مي نمايد.

4-  پرستاربيماربراساس وضعيت تنفسي بيماربارعايت تكنيك آسپتيك ( شستشووضدعفوني دست ها؛ پوشيدن دستكش استريل و....) واستفاده ازوسايل حفاظت فردي اقدام به ساكشن ترشحات بيمارمي نمايد.

5-  پرستاربيمارجهت ساكشن ترشحات بيمارازكته ترسايزمناسب ويكبارمصرف استفاده مي نمايد.(استفاده ازكته ترمجزاجهت ساكشن دهان ؛لوله تراشه )

6-  پرستاربيمارجهت رقيق نمودن ترشحات بيمار؛ ازسرم نرمال سالين بدليل پايين بردن ترشحات به داخل راه هوايي تحتاني بيماراستفاده نمي نمايد.

7-  پرستاربيمارپس ازهرباراستفاده ازآمبوبگ جهت بيمار؛ دستورشستشوي وضدعفوني آمبوبگ رابه پرسنل بيماربر مي دهدوبرنحوه ي صحيح شستشو وضدعفوني نظارت مي نمايد.

8-  پرسنل بيماربربخش بااستفاده ازوسايل حفاظت فردي اقدام به پاك سازي وشستشوي آمبوبگ وتيغه هاي لارنگوسكوپ بااستفاده ازآب ودترجنت وضدعفوني بامحلول ضدعفوني كننده سطح بالا ؛ آبكشي وخشك نمودن آن مي نمايد.

9-  پرستاربيماربعدازهوشياربودن بيماروهمكاري وي آموزش تنفس عميق وحركات تنفسي موثر وسرفه جهت تخليه ترشحات را به بيمارمي دهد.

تهيه كننده :    

 الهه مهاجرپور

کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستانی                                         

تاييد كننده : 

منيرنوري

مدیرخدمات پرستاري

تصويب كننده :  

دكترفاطمه كردستاني

رياست مركز

 

 

 

 

 

دانلود فایل

دانلود روش مصرف آنتی بیوتیک

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 332
 بازدید امروز : 14
 کل بازدید : 260561
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/6651