چهارشنبه ١٥ تير ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > قوانين ومقررات مركز 

اين بيمارستان به صورت آموزشي درماني به بيماران خدمات ارائه مي نمايدو رعايت قوانين ومقررات مطابق دستورالعملهاي ابلاغي وزارتخانه

اجراءميگردد.

*جهت آگاهي بيماران ومراجعين منشورحقوق بيمار دربردبخشهانصب ميباشدكه بامطالعه آن ازحقوق خودمطلع ميشوند.

* محل استقرار واحداطلاعات بيمارستان درواحدپذيرش مشرف به سالن انتظارميباشد.كه جهت راهنمائي بيماران ومراجعين پاسخگوميباشد.

*ارائه خدمات تشخيص درماني دراين مركز توسط پرسنل همگن صورت ميگيرد.در صورت نياز به درمان بيمارتوسط غير همگن از پرسنل همگن نيزدربالين بيمارحضورميابد.

1-دربدوپذيرش بيمارميبايست چنانچه بيمه باشد .مدارك لازم (دفترچه بيمه ودرصورتيكه جهت زايمان مراجعه كرده باشد شناسنامه بيماروهمسربيمار الزامي مي باشد)

2-بيماراني كه داراي دفترچه بيمه مي باشندونيازبه تائيددارند. بايد دفترچه بيمه نزدبيمارباشدجهت تائيد.توسط كارشناسان بيمه

2-جهت آگاهي ازهزينه هاي .تعرفه هاوبيمه هاي طرف قراردادبيمارستان درسالن انتظاروپذيرش نصب ميباشدوهمچنين پرسنل پذيرش درحين تشكيل پرونده دراين زمينه مراجعين راراهنمائي واطلاع رساني مينمايند

3-براي بيماراني كه ازشهرهاي مجاور مراجعه مينمايند جهت اسكان ميتواننداز همراه سراي بيمارستان علي ابن ابيطالب(ع)استفاده نمايندوقبل ازآن بايدهماهنگي نموده ومعرفي نامه از مركز به همراه داشته باشد.

4-جهت مراحل ترخيص بيمارازبخش تاواحدترخيص وانجام امورمربوط به پروندهاي بيماران نيازي به پيگيري پرونده توسط همراه نميباشد.

5-جهت ارتباط همراهي بيمار بستري دربخشها ميتوانندازطريق تلفن واقع درسالن انتظاربابيمارخودتماس حاصل نمايند.(ضمن هماهنگي بانگهبان)

6-جهت شناسائي ردهاي مختلف كاركنان براي آنان اتيكت شناسائي تهيه شده وقابل شناسائي ميباشد.(تيم درماني بيمارخودرابه بيمارمعرفي مينمايند)

7-جهت آگاهي ازنظرات بيماران ومراجعين فرمهاي نظرسنجي رضايتمندي دربخشها موجودميباشد.كه ميتوانندباتكميل اين فرمهانظرات خودرامطرح نمايند.

8-درصورت نياز به ملاقات بامسئولين مركز ميبايست ازقبل با مسئول دفتر رياست مركزباشماره تلفن34259030 داخلي 300 هماهنگي شود.

9-ساعت ملاقات با بيماران همه روزه از ساعت 15 تا 16(سه تا چهار بعدازظهر) است.

10- فقط خانم ها مي توانندبيمار را ملاقات كنند. در صورتيكه بيمار در اتاق خصوصي بستري باشد.آقايان هم مي توانندبيمار را ملاقات كنند(البته فقط در ساعت ملاقات)

11-براي ملاقات بيماران عفوني وايزوله ونيزبيماراني كه بيماري اعصاب وروان دارندجهت حفظ ايمني بايدقبل ازملاقات بابخش بستري بيمارهماهنگي شده ونكات ايمني رعايت شود.

12-درصورتيكه بيماران ومراجعين ازارائه خدمات مركز شكايتي داشته باشند.ميتوانندازطريق مسئول رسيدگي به شكايات پيگيري نمايند.

13-جهت انجام مراسم عبادي واعتقادي درترالي نمازبخشهاامكانات چادرنماز،مهرنماز،سجاده،سنگ تيمم ،كتاب دعاوقران موجودميباشد.نمازخانه دربخشها وجوددارد همچنين نمازخانه عمومي نيزدرطبقه زيرزمين واقع ميباشد.

14- جهت آگاهي بيماران دربدوپذيرش دربخش بستري پرستاربيمار آموزشهاي لازم را به آنان ارائه مينمايد.

15-جهت رعايت نكات بهداشتي از سطلهاي زباله آبي رنگ جهت زبالهاي معمولي وسطلعاي زباله زردرنگ براي زباله هاي عفوني استفاده نمائيد

دانلودفايل

 

 

 


دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1740
 بازدید امروز : 20
 کل بازدید : 352513
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/6250