سه شنبه ١٤ تير ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > اعتبار بخشی > رهبری و مدیریت > بهداشت محيط 

دفترچه کامل گندزدایی

پيشگيري و كاهش آلاينده هاي ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

حفظ زنجيره سرد و گرم مواد غذایی

دستورالعمل اقدامات احتياطی در مواجه با سموم

دستورالعمل روش هاي مجاز دفع پسماند بهداشتی

دستورالعمل سالم سازي ميوه و سبزیجات

دستورالعمل نظافت ، شستشو وگندزدایی و لکه زدایی آزمایشگاه

دستورالعمل نظافت ، شستشو وگندزدایی و لکه زدایی اتاق عمل

احتياط در خصوص اجسام تيز و برنده

بي خطرسازي پسماندهاي عفوني

پيشگيري از بروز و طغيان بيماريهاي منتقله از غذا

تفكيك در مبدا پسماند عادي

تفكيك در مبدا پسماندهاي تيز

تفكيك در مبدا پسماندهاي شيمي

تفكيك در مبدا پسماندهاي عفوني

جمع آوري و نگهداري موقت انواع پسماند درون بخشها

جمع آوري و تفكيك و جابجايي لباس ها و ملحفه هاي كثيف از بخشها

جمع آوري تفكيك وجابه جايي لباس ها و ملحفه هاي آغشته به موادآلوده خطرناك يا مايعات بدن 

حفظ زنجیره سرد و گرم 

حمل و نقل پسماندها در داخل بيمارستان 

اقدامات احتیاطی در مواجهه با سموم 

شستشو انواع البسه 

دستورالعمل شستشوی سطوح در صورت پاشيده شدن خون

دفع بهداشتی پسماند شیمیایی و دارویی 

ذخیره، توزیع، تحویل لباس ها و ملحفه های تمیز 

رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلوده 

كنترل ظروف نگهداري وانتقال پسماندها 

نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي توزيع و سرو غذا 

 نظارت بررعايت ضوابط بهداشتي آماده سازی و طبخ 

نظارت برنحوه تهیه و نگهداری مواد اولیه غذايي 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 491
 بازدید امروز : 304
 کل بازدید : 352473
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/6719